Great Eastern Takaful

Great Eastern Takaful

GE Takaful ialah satu syarikat takaful yang mematuhi syariah yang menawarkan perlindungan berdasarkan konsep takaful.

i-Great Damai

i-Great Damai

Pelan Perlindungan menyeluruh merangkumi kesihatan, pampasan sakit kritikal, dan simpanan.

i-Great Amal

i-Great Amal

Pelan simpanan dan perlindungan untuk menunaikan Fardhu Haji di Mekah.

i-Great Iqra

Pelan simpanan untuk pendidikan anak-anak

Dari RM

Dari RM

Dari RM